Tạp chí Khoa học và Phát triển


Tạp chí Khoa học và Phát triển

Tạp chí Khoa học và Phát triển hoạt động theo giấy phép số 717/XBBC ngày 15.6.1994 của Bộ Văn hóa Thông tin cấp và giấy phép mới cấp lại số 29/GP-BTTTT ngày 05.1.2012 của Bộ Thông tin và Truyền Thông.

Hoạt động của Tạp chí Khoa học và Phát triển bao gồm:

-Tuyên truyền, phổ biến quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ;

-Giới thiệu kết quả nghiên cứu và các biện pháp, giải pháp về ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội của Đà Nẵng trong thời kỳ phát triển mới.

Tạp chí trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, là tiếng nói, diễn đàn của các nhà khoa học, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khoa học công nghệ.

Tạp chí xuất bản hàng tháng.

* Phần mềm tạp chí đã chính thức đi vào hoạt động, trân trọng kính mời quý cộng tác viên và độc giả gửi bài và theo dõi các số báo sẽ xuất bản.

Chân thành cám ơn!

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký